Please fill all required fields
  logotipoazul6 definitivo
  cuantía RC DISTANCIA kilometraje
  KM A
  transacción o sentencia
  complemento
  TRANSACCIÓN
  EJECUCIÓN ST
  80% COMPLEM.
  CIVIL ORDINARIO COMP RC APELACIÓN TOTAL APEL CON OPOSICIÓN
  VERBAL COMP RC APELACIÓN TOTAL APEL CON OPOSICIÓN
  MONITORIO COMP RC APELACIÓN TOTAL APEL CON OPOSICIÓN
  EJECUTIVO CON OPOSICIÓN APELACIÓN TOTAL APEL
  COMPL. 10% INTERESES SOBRE
  COMPLEMENTO 5% SOBRE
  TRANSACCIÓN
  80% COMPLEM.
  COMP RC J FALTAS 190,00 € TRANSACCIÓN (80%)
  PENAL
  GESTIÓN TOTAL APELACIÓN TOTAL CON APELACIÓN
  PALO 200,00 € TRANSACCIÓN (80%)
  TRANSACCIÓN
  EJECUCIÓN ST
  80% COMPLEM.
  CONTENCIOSO/SOCIAL COMP RC APELACIÓN TOTAL APEL CON OPOSICIÓN
   
  VERIFICACIÓN MINUTA Honorarios Gastos Total Base Imp. % IVA % RET. IRPF Suplidos total
     
  Powered By SpreadsheetConverter